Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Wet op de privacy

Net zoals andere organisaties en bedrijven moeten ook corporaties aan privacywetgeving voldoen. In mei 2018 worden de wettelijke regels verscherpt en treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Hoe geeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen...

Lees meer

Hoe gaan we om met sloop?

Het is iets wat al jaren gebeurt en ook altijd zal blijven, sloopprojecten. Om kwalitatief goede huisvesting te blijven bieden, zullen wij als corporatie af en toe woningen moeten slopen. Ook de komende jaren staan bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een...

Lees meer

WoongoedNieuws

Het nieuwe WoongoedNieuws is weer uit. WoongoedNieuws is ons bewonersmagazine.

In dit nummer onder andere een verhaal over de historie van de Beatrixstraat in Axel, nieuwe leden van de SHB, RvC en de MAR stellen zich aan u voor en we bekijken een...

Lees meer

Aanvang sloopwerkzaamheden Breskens – Noordwesthoek fase 1

Naar verwachting starten we binnenkort met de sloop in de ‘Noordwesthoek’ te Breskens. Het betreft de leegstaande huurwoningen aan de Sportlaan, Vijverlaan en Kareldoormanlaan in Breskens. Op de vrijgekomen locaties bouwen wij nieuwe energiezuinige...

Lees meer

Nieuwsbrief Witte Wijk in Sas van Gent

Vandaag ontvingen de bewoners van de Witte Wijk in Sas van Gent een nieuwsbrief over de toekomstplannen voor hun wijk. Hierin vertellen we meer over het vervolgtraject. Na de informatieavond in januari leggen we in deze nieuwsbrief alle informatie over...

Lees meer

Bouw zorggeschikte appartementen Sint Jansteen van start

De bouw van dertig zorggeschikte appartementen op de hoek van de Geslechtendijk/Van Hovestraat in Sint Jansteen ging vrijdag 12 januari aanstaande officieel van start met de onthulling van het bouwbord. De bouw van de appartementen is een initiatief van...

Lees meer

Veiligheid gaat voor alles

Toen in augustus van dit jaar in Eindhoven een parkeergarage in aanbouw instortte, had ik er geen benul van dat wij ook in Zeeuws-Vlaanderen hiervan de gevolgen zouden ondervinden. Ik dacht dat de instorting het gevolg was van het te snel verwijderen van...

Lees meer

Herstructurering Axel en Breskens

Hoe staat het met de plannen voor de sloop en nieuwbouw fase 1 en 2 in de Oranjebuurt in Axel en fase 1 in de Noordwesthoek in Breskens?

Op de informatieavond in juli en de inloopavond in augustus gaven we aan dat onze voorlopige planning uitgaat van...

Lees meer

MijnWoongoed

Bezocht u al onze nieuwe website? En ontdekte u al wat er allemaal mogelijk is met MijnWoongoed? Het is zeker de moeite waard hier eens een kijkje te nemen. Want dit levert u gebruikersgemak op. Bijvoorbeeld zelf een reparatieverzoek indienen en gelijk...

Lees meer

Afscheid van twee leden van de RvC

Vanaf 1 januari nemen de heren George Lernout en Hans Enkelaar afscheid als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Beiden dragen onze organisatie een warm hard toe en leverden een bijdrage in de RvC vanuit hun eigen...

Lees meer