Spring naar hoofd-inhoud

Nieuws

Glasdraad: stand van zaken

Glasdraad Zeeuws-Vlaanderen is gestart met de aanleg van glasvezel in Zeeuws-Vlaanderen. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaf vorig jaar de opdracht aan Glasdraad om een deel van haar woningen te voorzien van een glasvezel aansluiting. Als bewoner hoeft u niet...

Lees meer

Huurverhoging of huurverlaging?

Vergeleken met de inflatiecijfers krijgt ongeveer een kleine driekwart van onze huurders per volgende maand een bescheiden huurverhoging. Afhankelijk van het inkomen krijgt een kwart van u een huurverlaging. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verlaagt de huur...

Lees meer

WoongoedNieuws

De nieuwe editie van het WoongoedNieuws is weer uit. WoongoedNieuws is ons bewonersmagazine waarin we u vier keer per jaar op de hoogte houden van wat er speelt bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. 

In dit nummer besteden we aandacht aan het onderhoud van...

Lees meer

Jaarverslag 2022

Dit jaarverslag vloeit voort uit ons ondernemingsplan ‘Middenin de maatschappij’. In het ondernemingsplan hebben we de koers uitgezet voor de periode 2018 – 2022. De ambities die we daarin formuleerden, vormen de basis voor al onze activiteiten. Onder de...

Lees meer

Koersplan 2023 – 2027

Ons koersplan Gewoon goed wonen: bouwstenen en fundering voor een fijn thuis is klaar. In dit plan beschrijven we op hoofdlijnen wat we in de periode 2023 – 2027 gaan doen.

In het koersplan leest u dat we ons richten op gewoon goed wonen. Wij verstaan...

Lees meer

Wie komt er bij u aan de deur?

Vaak bellen huurders ons met vragen over personen die namens Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aan de deur komen. Het gebeurt vaak dat huurders achteraf bellen of het wel klopt. Het blijkt dan dat ze niet doorvragen en dus ook niet goed weten wie ze voor zich...

Lees meer

Groot onderhoud Grote Beer Oostburg

Onlangs zijn we in de woningen aan de Grote Beer gestart met het uitvoeren van groot onderhoud en het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. Als woningcorporatie hebben wij de taak om al onze huurwoningen te verduurzamen. We plaatsen al enkele jaren...

Lees meer

Leefbaar wonen

Dit jaar zijn we gestart met een onderzoek naar de leefbaarheid onder alle huurders van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Gwen Bun: Projectleider Leefbaarheid en Welzijn, neemt deze taak op zich. Per kern verspreidt zij enquêtes. Dit gebeurt gefaseerd over twee...

Lees meer

Regionale Woondeal

Door het afschaffen van de verhuurderheffing per 1 januari 2023 komt er bij corporaties jaarlijks circa € 1,7 miljard aan investeringsruimte vrij. Daar tegenover staan nu bindende Nationale Prestatieafspraken. Ook nieuwbouw is onderdeel van deze...

Lees meer

Opening Tieke Tuin IJzendijke

25 mei 2023 vond de opening van de Tieke Tuin plaats. Na een woordje vooraf door Cees Liefting, wethouder gemeente Sluis en Ralph van Dijk, Directeur/bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen openden beide heren de tuin door pompoenplantjes te planten. Naast...

Lees meer