Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Bewonerscommissies

We willen de huurders op allerlei manieren betrekken. Hiervoor zijn een aantal commissies en een belangengroep in het leven groepen. De grootste is de Stichting Huurdersbelangen (SHB). Zij zijn formeel gezien, vanuit de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv), een huurdersorganisatie. Zij kunnen het meeste bijdragen aan het beleid van de organisatie. Zij mogen bijvoorbeeld meepraten met diverse onderwerpen die de gehele corporatie aangaan. Daarnaast zijn er ook twee bewonerscommissies (volgens de Wohv). Dit zijn de Bewonerscommissie KWL en de Burght in Oostburg. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen overlegt regelmatig met deze bewonerscommissies. In deze overleggen informeren wij naar en vragen wij om advies over de complexen die zij vertegenwoordigen.