Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Breskens, Roode Polder

Het project 'Roode Polder' ligt aan de zuidwestzijde van de kern Breskens tussen de Oude Rijksweg en de N58 en is ongeveer vier hectare groot. 

De realisatie van het openbaar gebied en de uitgifte van de gronden is in handen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Het project omvatte oorspronkelijk de nieuwbouw van 59 woningen, onder te verdelen in:

  • 24 stuks 2-onder-1-kap koopwoningen
  • 7 vrijstaande koopwoningen
  • 28 bouwkavels voor particuliere bouw

De afgelopen jaren zijn een aantal noodzakelijke planwijzigingen doorgevoerd waardoor de omvang van het project is veranderd naar 52 woningen:

  • 14 eengezins koopwoningen
  • 38 bouwkavels voor particuliere bouw 

Bouwkavels
Inmiddels zijn alle bouwkavels voor particuliere bouw verkocht en zijn deze voor het overgrote deel allemaal bebouwd en bewoond.

Eengezinswoningen
Bouwbedrijf de Delta uit Middelburg ontwikkelde de veertien eengezinswoningen. De eerste fase, bestaande uit zeven eengezinswoningen, is in 2017 gerealiseerd. De verkoop van de tweede fase, eveneens bestaande uit zeven eengezinswoningen, is gestart. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Zwinregio uit Sluis.

Inmiddels Is er al sprake van een echt aangeklede wijk doordat het gebied de afgelopen jaren deels woonrijp is gemaakt.