Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Rho adviseurs voor leefruimte

De stedenbouwkundige van Rho geeft Woongoed ZVL  advies over het zo goed mogelijk inpassen van de nieuwe woningen in de omgeving. Daarbij kunt u denken aan de gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en ook aan de afscheiding van tuinen naar de straat. De architect gebruikt deze aanwijzingen vervolgens bij het ontwerp van de woningen.

Het gebied in Breskens bestaat hoofdzakelijk uit dezelfde straten met weinig variatie aan weerszijden van de parkstrook aan de Vijverlaan. Stefan La Grand van Rho vertelt: "Aangezien niet de hele wijk wordt aangepakt, zagen wij geen aanleiding om een hele nieuwe structuur voor de noordwesthoek te ontwikkelen. Wij hebben ons daarom toegelegd op het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit door woningen beter te oriƫnteren op de straten en het park. Ook hebben wij geadviseerd over meer variatie waardoor de individuele woningen beter herkenbaar worden binnen de rij." Hierbij moet u denken aan bijzondere ramen, entree of een topgevel. Rho adviseerde tot slot ook over de erfafscheidingen. Zij stellen voor om deze voor alle woningen mee te ontwerpen en aan te leggen zodat een verzorgd en hoogwaardig beeld ontstaat langs de straat.

Omdat er iets minder woningen worden teruggebouwd, ontstaat een 'overruimte' in de eerste fase. "Deze ruimte voegen we aan het park toe. De woningen die aan het park staan, oriƫnteren wij op deze groene ruimte. Dus geen blinde zijgevels meer richting de groene ruimte, maar wel een bijzonder raam of een erker."