Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Afscheid Boud Bakels

Geachte bewoners,

Op 25 november 2014 gaf ik in de 'Samen op weg-kerk' in Breskens een presentatie over het voornemen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om in de noordwesthoek van Breskens 127 woningen te slopen.

In de jaren daaropvolgend ben ik bij velen van u thuis geweest om in een persoonlijk gesprek uw wensen en verwachtingen in kaart te brengen. Ook deze gesprekken vonden in goede verstandhouding plaats en hebben er toe geleid dat we tot nu toe iedereen tot tevredenheid konden helpen.

De sloop van de eerste fase komt snel dichterbij. Intern wordt er veel werk verzet om een nieuwe woning te creëren die aansluit bij de behoefte van u als bewoner en meegaat met de wereld om ons heen. De bewonerswerkgroep ondersteunt Woongoed ZVL hierbij, waarvoor dank.

"Helaas” maak ik die volgende stap niet meer mee omdat ik ervoor heb gekozen een andere weg in te slaan en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heb verlaten. In het vervolgtraject krijgt u te maken met mijn opvolger, Lia van Hove. Ik wens haar heel veel succes bij de uitvoering van dit traject en ik hoop dat u haar hetzelfde vertrouwen geeft dat u mij heeft gegeven.

Boud Bakels