Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Beste bewoners van de Noordwesthoek

Breskens staat aan de vooravond van een omvangrijke gebiedsontwikkeling. In uw wijk, de noordwesthoek van Breskens, worden de komende 5 jaar 127 woningen gesloopt en 110 nieuwe woningen terug gebouwd. Afgelopen 6 juli organiseerden wij de eerste informatieavond over de plannen voor de eerste fase.

Waarom duurt het zo lang vraagt u zich misschien af? Wel, de voorlopige plannen zijn nu voldoende uitgewerkt. De planvoorbereiding van zo’n fase duurt ongeveer 1 jaar. We zijn nu halverwege dat eerste jaar. Wij voerden overleg met de gemeente Sluis over bestemmingsplannen en vergunningen en we schakelden stedenbouwkundig bureau Rho in om ons hierin te adviseren. Vervolgens zijn wij met twee verschillende aannemers en architecten in overleg gegaan over de plannen. De reden hiervoor is dat er dan meer diversiteit in de wijk komt. Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de bewonerswerkgroep. 

Ons verzoek aan de architecten was om rekening te houden met het advies van de stedenbouwkundige. Ook kregen zij van ons de opdracht mee om de woningen levensloopbestendig te maken. Dit houdt in, het ontwerpen van een slaapkamer en een badkamer op de begane grond en één of twee slaapkamers op de verdieping. Wij studeren nog op de vraag of en hoe we grotere woningen in het plan kunnen passen. De planning is dat de realisatie van de eerste fase dit jaar start en dat alle woningen van deze fase in augustus 2017 leeg zijn, met een eventuele uitloop.

Aan de startdatum zitten een paar risico’s vast. Zo moet er voldoende aannemerscapaciteit zijn en moeten alle woningen in de rijtjes leeg staan. Als er één woning in een rijtje niet leeg staat en de rest wel, dan kunnen wij nog niet starten met de sloop van dat betreffende rijtje.  Ook zijn we nog in afwachting van de resultaten van diverse onderzoeken.

De bij uw wijk betrokken aannemers zijn CascoTotaal en Aannemersbedrijf Van der Poel BV. Of wij met hen in zee gaan, hangt af van de vraag of we met hen overeenstemming kunnen vinden over de prijs.  De voorlopige woningontwerpen komen van de architectenbureaus Buro SALT en Archikon Architecten.

Op 31 augustus 2017 organiseren wij opnieuw een informatieavond in de vorm van een inloopavond, vooral voor de bewoners uit de eerste en tweede fase. Maar ook bewoners uit de andere fases zijn natuurlijk van harte welkom. Tijdens de informatieavond op 6 juli lieten we concepten zien van de nieuwe woningen. Deze werken we nu verder uit en de resultaten tonen we tijdens de inloopavond. Meer over de inloopavond leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Ralph van Dijk