Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Stand van zaken: bouwproces

Door Pol van de Vijver (projectmanager)

“De werkgroep Noordwesthoek Breskens betrekken we actief bij de bouw van woningen aan de Finlandstraat in Oostburg. Vreemd, hoor ik u denken, wat hebben wij als Bressiaanders hiermee te maken? Het antwoord ligt voor de hand: in nauw overleg met de bewonerswerkgroep gaan we na of de manier waarop het bouwproces in Oostburg verloopt ook iets voor Breskens kan zijn. En, omdat er in Oostburg geen bewonerswerkgroep is, kunnen we gelijk de reacties van de werkgroep gebruiken om zo ook toekomstige bewoners in Oostburg er hun voordeel mee te laten doen. Op dit moment nemen we de woningtypes en plattegronden door met de werkgroepleden. Zodra we inhoudelijk meer kunnen melden, informeren wij u daarover."