Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Beste bewoners van de Noordwesthoek

Stand van zaken sloop en nieuwbouw fase 1

Alle woningen uit de eerste fase staan inmiddels leeg. Tijdens de informatieavond in juli en de inloopavond in augustus gaven we aan dat we ervan uitgingen dat we de woningen eind 2017 konden slopen. Daarna zou de nieuwbouw van start kunnen gaan, met de oplevering van de nieuwe woningen ongeveer driekwart jaar later. Ook vertelden we dat deze planning onder voorbehoud was en afhankelijk van vele, van te voren lastig te voorspellen, ontwikkelingen.

 

Planning

 

Inmiddels blijkt dat deze voorlopige planning niet haalbaar is. Dat komt doordat:

  • de bouw momenteel aantrekt, waardoor de productie van bouwmaterialen zoals heipalen achterblijft bij de vraag. Dat leidt tot vertraging in de voorbereidingen van het bouwproces.

  • we over het onderzoeksrapport van het afgeronde flora- en faunaonderzoek in gesprek zijn met de provincie Zeeland. De provincie kan op basis van de resultaten aanvullende maatregelen eisen. Meer daarover leest u onder het kopje ‘flora en faunaonderzoek: wat houdt dat in?’ in deze nieuwsbrief.   

  • de NGE (niet gesprongen explosieven) veldonderzoeken na sloop kunnen worden uitgevoerd. Eventuele explosieven moeten eerst worden verwijderd, voordat de nieuwbouw kan starten.

 

Door deze ontwikkelingen en de onvoorspelbaarheid van het verloop hiervan, kunnen we op dit moment nog geen definitieve planning geven. Zodra we meer kunnen melden, dan informeren wij u.

 

Voorbereidingen

 

Dit betekent echter niet dat de voorbereidingen stil staan. Met het nutsbedrijf zijn we in gesprek om de staat en capaciteit van het netwerk in de straat af te stemmen op de nieuwbouwplannen. De leegstaande woningen zijn in de afgelopen periode onderzocht op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De omgevingsvergunning ‘Bouwen’ is aangevraagd en Aannemingsbedrijf Van der Poel is gecontracteerd voor de uitvoering. De start van de sloop is nog afhankelijk van de maatregelen in het kader van het flora- en faunaonderzoek, het NGE onderzoek en de levering van bouwmaterialen.