Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Rho Adviseurs voor leefruimte

De stedenbouwkundige van Rho geeft Woongoed ZVL advies over het zo goed mogelijk inpassen van de nieuwe woningen in de omgeving. Daarbij kunt u denken aan de gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en ook aan de afscheiding van tuinen naar de straat. De architect gebruikt deze aanwijzingen vervolgens bij het ontwerp van de woningen.

De woningen van de eerste en tweede fase van dit project liggen aan de Beatrixstraat en de Wilhelminastraat. De woningen van de derde en vierde fase liggen aan de Marijkestraat, de Margrietstraat, de Wilhelminastraat en de Pironstraat.

Beatrixstraat/ Wilhelminastraat
Stefan La Grand van Rho vertelt: "De bestaande situering van de rijen woningen geeft een heldere en duidelijke structuur. Dat is voor ons reden om dit niet te wijzigen. Deze structuur blijft dus bestaan in de nieuwe situatie. Wel adviseren wij om binnen deze bestaande structuur meer ruimtelijke kwaliteit te creƫren door de woningen beter op de straat te oriƫnteren. Bijvoorbeeld door een erker op de hoek met de Wilhelminastraat en op enkele plaatsen een raam in de zijgevel te maken. Daarnaast willen we de architectuur 'verbijzonderen' door meer variatie binnen de blokken aan te brengen. Daardoor zijn individuele woningen herkenbaarder binnen de rij. Hierbij moet u denken aan bijzondere ramen, entree of een topgevel. Ook adviseerden wij over de ruimte die over blijft omdat er minder woningen worden gerealiseerd. Wij stellen voor dit als openbaar groen vorm te geven."

Rho adviseerde tot slot ook over de erfafscheidingen tussen de voortuinen en de straat. Zij stellen voor om deze voor alle woningen mee te ontwerpen en aan te leggen zodat een verzorgd en eenduidig beeld ontstaat langs de straat.

Tussen Pironstraat en Wilhelminastraat
"Voor de fasen 3 en 4 zijn wij nog bezig met de verkenning hoe we de stedenbouwkundige invulling kunnen verbeteren. Wij onderzoeken of een andere ruimtelijke opzet voordelen heeft voor bijvoorbeeld de parkeervoorzieningen en of het openbaar groen in de verkaveling kan worden opgenomen."