Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Oostburg, Burghtkwartier

Op dit moment loopt het onderzoek nog naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven (NGE). Uit bureau-onderzoek blijkt dat het in het verleden in het gebied oorlog is uitgevoerd. Daarom meet een grondscan of er verdachte objecten in de grond zitten. Daarnaast moet er volgens de protocollen ook onderzoek naar archeologie worden gedaan. Dit wordt gecombineerd met het NGE onderzoek zodat tijd wordt bespaard. De uitslagen hierrvan zijn naar verwachting in februari/maart 2020 bekend. Dan weten we ook of vervolgacties nodig zijn en welke invloed dit heeft op de start van de nieuwbouw. In de tussentijd kunnen mussen in deze koude periode de warmte opzoeken in de mussentil op het terrein en voedsel vinden in de hegjes in de buurt!