Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 
10.07.2017 12:23

Reactie op artikel beloning RvC in de PZC

Afgelopen vrijdag stond in de PZC een artikel met als kop ‘Commissarissen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in de fout’. Uiteraard vinden wij het erg vervelend dat wij op deze manier in het nieuws zijn gekomen. Daarom reageer ik als directeur-bestuurder van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in dit bericht op de aanleiding en situatie.

Beloning RvC
De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) stelde in 2015 een bindende beroepsregel vast voor een matiging van de beloning voor commissarissen van woningcorporaties. Het bedrag volgens de VTW-norm ligt lager dan het wettelijk toegestane maximumbedrag volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens die laatste wet is in sommige gevallen zelfs een verdubbeling mogelijk van de huidige beloning van commissarissen. Door je als woningcorporatie te conformeren aan de lagere VTW-norm, geef je een signaal af naar de maatschappelijke omgeving. Ook de commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen houden zich al jaren vast aan de VTW-norm en legden dit ook in 2015 vast.

Verkeerde norm
Eind 2016 signaleerde de accountant dat wij de commissarissen ruim onder de norm beloonden. Dit is gecorrigeerd. Achteraf blijkt dat de accountant onder de WNT-norm bedoelde, terwijl wij de lagere VTW-norm hanteren. Onbedoeld ontvingen de commissarissen nabetalingen. De commissarissen gingen er vanuit dat dit een aanpassing was volgens de VTW-norm. Uiteindelijk is dus alles gebaseerd op een misverstand. 

Na vaststelling van dit misverstand, betalen de commissarissen uiteraard de nabetalingen terug. Want onze intentie is en zal ook nooit zijn om toezichthouders te hoog te belonen.

Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt u contact met mij opnemen via 0115 – 636 000 of via directiesecretariaat@woongoedzvl.nl.

Vriendelijke groet,

Ralph van Dijk
Directeur-bestuurder Woongoed Zeeuws-Vlaanderen