Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 
06.07.2017 08:43

Een nieuw ondernemingsplan

Circa drie jaar geleden zag ons ondernemingsplan ‘Lokaal betrokken, regionaal verbonden’ het levenslicht. Daarin beschreven we welke rol Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil spelen in de kernen en in de gehele regio Zeeuws-Vlaanderen. Het plan heeft een doorlooptijd tot en met 2018. In de afgelopen drie jaar veranderde er een heleboel voor woningcorporaties. De nieuwe Woningwet introduceerde een hoop nieuwe spelregels. Ondertussen ontwikkelden we op verschillende terreinen nieuw beleid. Verder bouwden wij in de afgelopen jaren aan nieuwe relaties met onze belanghouders. Denk bijvoorbeeld aan de stads- en dorpsraden. Al met al vinden wij, dat het geschikte moment nu al aanbreekt om een nieuw ondernemingsplan te maken.

Samen

Dat plan gaan wij niet van achter ons bureau maken. We zien daarin ook een uitdrukkelijke rol weggelegd voor onze huurders. Voor ons is het van belang dat we de dingen doen waaraan u als huurder en onze toekomstige huurders behoefte hebben. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarom gaan met u in gesprek. Natuurlijk niet met alle duizenden huurders individueel, maar wel met een afspiegeling van onze (toekomstige) huurders. Dat doen we door te spreken met de Stichting Huurdersbelangen (SHB) en ook met ons nieuw samengestelde klantenpanel. Over het klantenpanel leest u meer verderop in deze uitgave. Wij verwachten dat deze vertegenwoordigers ons de zaken aanreiken die voor huurders van belang zijn en die de komende vier jaar hoog op onze agenda moeten staan.

Discussieer mee tijdens de Dag van het Huren

Uiteraard willen wij breed draagvlak krijgen voor ons nieuwe ondernemingsplan en ook zeker weten dat we ons richten op de goede dingen. Daarom nodigen wij alle huurders graag uit tijdens de ‘Dag van het Huren’ op 7 oktober aanstaande om met ons in gesprek te gaan over de zaken die de komende jaren op onze agenda moeten staan. Wij bieden u de gelegenheid daarover mee te praten. Hoe we het op 7 oktober precies in het vat gieten, weten we nu nog niet. Daar moeten we nog een leuke en praktische manier voor vinden. Gelukkig hebben we nog de hele zomer om daar goed over na te denken. Ondertussen kunt u wellicht deze zomer eens nadenken over wat er volgens u hoog op de agenda van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zou moeten staan. Ik wens u daarbij zonnige overwegingen!

Tot 7 oktober, een uitnodiging volgt!

Ralph van Dijk

Directeur/bestuurder

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen