Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Klokkenluiderregeling

Op verzoek van de Raad van Commissarissen is in 2006 een klokkenluiderregeling opgesteld. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen acht het van belang dat haar medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van vermoedens van misstanden in de organisatie. In deze klokkenluiderregeling is opgenomen dat een eventuele misstand gemeld kan worden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met als uitwijkmogelijkheid de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen.