Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Visitatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Visitatie is een verantwoordingsinstrument over de prestaties van woningcorporaties.

Volgens de AedesCode is iedere corporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren. Tijdens de visitatie brengt de visitatiecommissie de maatschappelijke prestaties in beeld en beoordeeld deze.

Onze corporatie heeft zich in 2014 laten visiteren. Het visitatierapport gebruiken wij enerzijds als verantwoordingsinstrument naar onze belanghouders. Anderzijds kijken we met de visitatie vooruit. Welke prestaties verwachten de belanghouders in de toekomst van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen?

De visitatie is uitgevoerd door Ecorys. De visitatiecommissie voerde gesprekken met de ondernemingsraad, de Raad van Commissarissen, vertegenwoordigers van huurders, gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en de collega-corporaties. De uitkomsten van alle gesprekken verwerkten zij in een openbaar visitatierapport.