Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Huurcommissie

Elke huurder kan een beroep doen op de huurcommissie. De huurcommissie is een onafhankelijke overheidsinstelling. Naast het beoordelen van de ernst van individuele klachten verstrekt de huurcommissie ook informatie door middel van brochures. Deze brochures zijn uitgebracht door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en zijn onder andere te verkrijgen op het kantoor van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

De huurcommissie houdt zich bezig met zaken als:

  • Achterstallig onderhoud door de verhuurder waarbij de commissie kan besluiten tot huurverlaging tot het moment waarop de gebreken zijn verholpen.
  • Te veel of onterecht betaalde servicekosten. De commissie kan tot het oordeel komen dat de kosten onredelijk zijn en dat de huurder het teveel betaalde kan terugvorderen van de verhuurder.
  • Een uitspraak doen of al dan niet sprake is van een all-in-huurprijs (dat wil zeggen: in de huurovereenkomst staat niet duidelijk wat u betaalt aan bijvoorbeeld servicekosten en wat de kale huurprijs is). Wanneer sprake is van een all-in-huurprijs kunt u niet nagaan of, en in welke mate, u teveel betaald aan bepaalde kosten.

Het adres van de huurcommissie is:

Postbus 16495      
2500 AL Den Haag      
Tel 0800 - 488 72 43      
Website www.huurcommissie.nl