Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Maatschappelijke Adviesraad (MAR)

De Maatschappelijke Adviesraad is ingesteld bij de start van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen (1.1.2006). In de statuten zijn de taken en bevoegdheden van de belanghoudersraad vastgelegd.

De Maatschappelijke Adviesraad is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De raad spiegelt het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de plaatselijke samenleving. De belanghoudersraad bestaat uit maximaal 15 leden.

De leden van de Maatschappelijke Adviesraad worden op basis van een profielschets geselecteerd. Kijk hier voor de vereisten. 

De leden ontvangen een vaste onkostenvergoeding per jaar. De vergoeding wordt jaarlijks aangepast met hetzelfde percentage als de salarissen conform de CAO voor Woningcorporaties.

Meer informatie over de MAR is terug te vinden in het reglement.


We stellen de leden van de MAR graag aan u voor. Door op hun naam te klikken krijgt u meer informatie over betreffende persoon. Wenst u contact met hun op te nemen dan kan dat via Woongoed Zeeuws-Vlaanderen.

Contactpersoon is Mw. E. Esseling-Brandt. U kunt haar bereiken per telefoon, 0115-636051 of per mail, e.esseling@woongoedzvl.nl

De samenstelling van de Maatschappelijke adviesraad is sinds 1 januari 2017 als volgt.