Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Organisatie

Ondernemingsplan 2014-2018
Op de visie en de missie is ons ondernemingsplan 2014-2018 gebaseerd; ‘Lokaal  betrokken, regionaal verbonden’. Hierin bepalen wij onze koers voor de komende vier jaar en geven we richting aan datgene wat wij willen zijn. Namelijk een betrouwbare en klantgerichte woningcorporatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en die zich inzet voor kwalitatief goede huisvesting voor diegenen die daarin niet zelf kunnen voorzien.

 ·         Lokaal betrokken, regionaal verbonden (publieksversie)

 Door lokale betrokkenheid en regionale verbondenheid verkleinen we de afstand tot onze huurders en maatschappelijke partners. We weten wat er speelt en waaraan behoefte is. Hierdoor staan we midden in de samenleving en kunnen we beter inspelen op wensen en behoeften.

Meer weten
De volledige versie van het ondernemingsplan kunt u hier downloaden.

 ·         Ondernemingsplan ‘Lokaal betrokken, regionaal verbonden’ 2014-2018