Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Leefbaarheidsprojecten

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen mag nog maar beperkt investeren in leefbaarheid. Hiervoor stelde de overheid strenge regels op. De hieronder beschreven projecten passen nog wel binnen de kaders. Met onze bijdrage voor deze projecten proberen we toch nog ons steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in onze wijken. Heeft u ook een soortgelijk idee laat het ons dan weten. Wellicht kunnen we aan uw initiatief ook een bijdrage schenken.

Stadsboomgaard voor de Witte Wijk in Sas van Gent
De Witte Wijk krijgt een eigen stadsboomgaard aan de Irenestraat. Dit op initiatief van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ook de gemeente Terneuzen en de stadsraad Sas van Gent zijn hierbij betrokken. Op het terrein worden hoogstamfruitbomen geplant. De bedoeling is dat de boomgaard uitgroeit tot een groene ontmoetings- en belevingsplek voor de wijk waar eventueel activiteiten kunnen plaatsvinden. Dit begint al met het betrekken van schoolkinderen en bewoners bij het planten van de bomen. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. De verwachting is dat de boomgaard eind maart gerealiseerd is. Wij als Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stellen onze percelen beschikbaar voor herinrichting. Daarnaast onderhouden we onze percelen die we in erfpacht hebben.

Op diverse locaties geven wij samen met de gemeente Terneuzen aan een aantal van dit soort braakliggende terreinen een invulling om de wijk leefbaarder te maken. Dit zijn terreinen waar we woningen sloopten en waar (voorlopig) geen woningen terugkomen. Het zogenaamde ‘project Gatenkaas’.

Omvorming gemeentelijke begraafplaats Begoniastraat Hoek tot wandelgebied
Vanwege het weinige groen in het centrum van Hoek ontstond het idee vanuit de stichting Dorpsbelangen Hoek en de gemeente Terneuzen om de begraafplaats om te vormen tot wandelgebied. De begraafplaats is in principe niet meer in gebruik. Buurtbewoners worden hierbij betrokken. De paden worden aangepakt en er komt een extra in-/uitgang. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen leverde een bijdrage in de vorm van een aantal bankjes en een hek.

Terug