Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Goed nieuws voor De Statie

Multifunctioneel centrum De Statie kan weer open. Dit besloten de gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vanochtend. De vloer in De Statie is veilig, zo blijkt uit de resultaten van de proefbelasting die donderdag 23 november plaatsvond.

Verschillende onderzoeken
De afgelopen weken hebben constructeurs verschillende onderzoeken gedaan naar de veiligheid van de vloer van De Statie. Het gaat daarbij om controleberekeningen, inspecties van het gebouw en bestudering van bouwtekeningen. Daaruit kwam naar voren dat nader onderzoek naar de vloerconstructie nodig was. Uit de berekeningen bleek namelijk dat op zes plekken de grens van maximaal toegestane schuifspanning voor dit vloertype minimaal werd overschreden. Deze grens is bepaald naar aanleiding van het incident met de parkeergarage in Eindhoven. Op een zevende plek (in de foyer van de Theaterzaal) werd een grotere overschrijding gemeten. Deze overschrijding is gebaseerd op een belasting van 500 kilo per vierkante meter. Dit komt in de praktijk bij normaal gebruik niet voor. Toch treffen wij hier een extra voorzorgsmaatregel en plaatst de aannemer maandag 27 november een stalen kolom in deze ruimte.

Proefbelasting
De zes locaties met minimale overschrijding zijn verder onderzocht aan de hand van het plaatsen van proefbelasting (waterbassins). Dit moest uitwijzen of ook hier maatregelen genomen moesten worden. De proefbelasting is donderdag 23 november geplaatst op die locatie, waar ten opzichte van de andere vijf locaties de hoogste schuifspanning werd gemeten. Daarmee was deze locatie (een klaslokaal) representatief voor de overige locaties. Maar liefst 152 waterbassins werden gevuld met in totaal 11.500 liter water. Deze vulling gebeurde in fases: eerst voor 50%, daarna voor 75% en vervolgens voor 100%. Na iedere stap werden alle kritieke locaties gecontroleerd op scheurvorming, doorbuiging en delaminatie (loslaten van vloerdelen).

Resultaten proefbelasting
Uit de resultaten van de proefbelasting blijkt dat de vloer van De Statie veilig is. Met het onderzoek hebben we een uiterst zorgvuldig en nauwkeurig proces doorlopen om elk risico uit te sluiten en namen we het zekere voor het onzekere. De resultaten bewijzen dat u en overige gebruikers met een gerust hart het gebouw kunnen gebruiken.  

Informatieavond dinsdag 28 november
We kunnen ons voorstellen dat er nog vragen zijn over het onderzoek en de openstelling van De Statie. Daarom nodigen we bestuurders van verenigingen en ouders en verzorgers van kinderen die gebruik maken van De Statie uit voor een informatieavond op dinsdag 28 november om 19.30 uur in de Theaterzaal van De Statie (inloop vanaf 19.00 uur). Tijdens deze avond lichten Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de gemeente de besluiten en het onderzoeksproces toe. Na deze plenaire toelichting is er alle ruimte voor vragen aan onder andere de gemeente Terneuzen, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, de school, De Statie en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. U bent van harte welkom!  

Verhuizing
De bestuurders van De Statie, de kinderopvang, de school en de gemeente zijn vanmorgen geïnformeerd over de openstelling van De Statie. De gebruikers zetten uiteraard alles op alles om zo snel mogelijk weer hun intrek te nemen in het gebouw. Zij informeren zelf hun achterban (zoals medewerkers) en eigen gebruikers (zoals ouders en verzorgers van leerlingen en sportverenigingen).

Bedankt
Uiteraard zijn we blij en opgelucht dat het gebouw veilig blijkt. Maar wij begrijpen dat de afgelopen periode voor veel gebruikers intensief is geweest. Mede namens de gemeente Terneuzen willen wij u dan ook bedanken voor uw begrip en medewerking. Dit waarderen wij enorm!

Een terugblik
Vrijdag 27 oktober 2017 besloten de gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om MFC De Statie in Sas van Gent te sluiten. Uit onderzoek bleek dat in dit gebouw dezelfde vloerconstructie is toegepast als in de parkeergarage in Eindhoven. Die garage in aanbouw stortte eerder dit jaar gedeeltelijk in. Onderzoek in De Statie moest uitwijzen of ook hier sprake is van een risico. Inmiddels is duidelijk dat de vloer in De Statie veilig is en dat het gebouw weer open kan.   

Terug