Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Verder onderzoek MFC De Statie Sas van Gent

De controleberekeningen van het multifunctioneel centrum De Statie zijn afgerond. Hieruit blijkt dat nader onderzoek naar de vloerconstructie nodig is. Constructeurs inspecteerden de afgelopen periode het gebouw (onder andere met geluidsgolven en observaties), onderzochten bouwtekeningen en maakten berekeningen. Vervolgonderzoek is nodig, omdat de berekeningen (van de hele vloer en het dak) aantonen dat op een aantal plekken de grens van maximaal toegestane schuifspanning voor dit vloertype wordt overschreden. Deze grens is bepaald naar aanleiding van het incident met de parkeergarage in Eindhoven.

Proefbelasting
Het vervolgonderzoek bestaat uit het plaatsen van proefbelasting (waterbassins) op de verdiepingsvloer. Hiermee wordt de belastbaarheid van de vloer getest. Deze week wordt berekend waar en hoe aannemingsbedrijf Van Wijnen de proefbelasting en onderstempeling kan aanbrengen en wat de vulsnelheid van de bassins moet zijn. Halverwege die week kan dan de proefbelasting geplaatst worden. Na het vullen van de waterbassins worden de kritieke plaatsen gemonitord en gecontroleerd op het onderling loslaten van vloerdelen (delaminatie). Eind deze week, of zoveel eerder als mogelijk, is het resultaat bekend en bepalen we de vervolgstappen. 

Verschillende vloerdelen
We kunnen ons voorstellen dat veel mensen zich afvragen waarom het onderzoek langere tijd duurt. Dat komt doordat De Statie uit veel verschillende vloerdelen bestaat: geen enkel vloerdeel is hetzelfde. Het kostte tijd om al deze vloerdelen te onderzoeken. Bovendien is het onderzoek zelf geen eenvoudige opgave. Er komen veel cijfers en technische informatie bij kijken. Eerder gaven we aan dat het onderzoek vier weken zou duren. Dit blijkt ook het geval, nu vervolgonderzoek nodig is. 

Zorgvuldig
Snelheid is belangrijk, maar uiteraard staat zorgvuldigheid voorop. Totdat de constructeurs concluderen dat de vloerconstructie veilig is, nemen we als gemeente en woningcorporatie geen enkel risico. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is voor alle gebruikers, maar hopen desondanks op uw begrip. 

De aanleiding
Vrijdag 27 oktober 2017 besloten de gemeente Terneuzen en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om MFC De Statie in Sas van Gent te sluiten. Uit onderzoek bleek dat in dit gebouw dezelfde vloerconstructie is toegepast als in de parkeergarage in Eindhoven. Die garage stortte eerder dit jaar gedeeltelijk in. Onderzoek in De Statie moet uitwijzen of ook hier sprake is van een risico. Tot die tijd blijft De Statie gesloten.

Terug