Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Herstructurering Oranjebuurt Axel

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen sloopt in vier fasen woningen in de Oranjebuurt van Axel. Het gaat om woningen in de Beatrixstraat, Wilhelminastraat, Margrietstraat, Marijkestraat en de Pironstraat.

Het project richt zich op de sloop van 52 verouderde woningen, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor komen 44 levensloopbestendige energiezuinige woningen terug. De sloop en nieuwbouw wordt in vier fases uitgevoerd. De woningen van de eerste en tweede fase van dit project liggen aan de Beatrixstraat en de Wilhelminastraat. De woningen van de derde en vierde fase liggen aan de Marijkestraat, de Margrietstraat, de Wilhelminastraat en de Pironstraat. We verwachten het project in 2020 af te ronden.

Stand van zaken fase 1 en 2

December 2017

Op de informatieavond in juli en de inloopavond in augustus gaven we aan dat onze voorlopige planning uitgaat van slopen eind 2017. Daarna starten we met de nieuwbouw waarna we ongeveer driekwart jaar later gereed zijn met de nieuwbouw. Dit bleek niet haalbaar. Er zitten namelijk altijd risico’s aan zo’n vroege planning. Zoals:

  1. Voldoende bouwcapaciteit: Momenteel trekt de bouw aan en staan bouwers in de rij om bijvoorbeeld heipalen te bestellen omdat de productie ervan de levering niet kan bijhouden.

  2. Onderzoeksrapporten: Momenteel zijn nog niet alle rapporten afgehandeld. De flora/fauna onderzoeken zijn gereed en die moeten we nu bespreken met de provincie. Hieruit kunnen aanvullende maatregelen worden geëist. We mogen namelijk niet slopen als blijkt dat er bijvoorbeeld beschermde dieren zoals vleermuizen zitten. Die zullen dan eerst met aanvullende maatregelen moeten verhuizen. Zolang deze onderzoeken lopen, kunnen we geen nieuwe planning opstellen. Wel is op de informatieavond afgesproken dat zodra al deze zaken duidelijk zijn, wij de uitkomsten met alle belanghebbenden delen.

Alle woningen staan inmiddels leeg en zijn losgekoppeld van de nutsvoorzieningen. Gesprekken met het nutsbedrijf staan ingepland om de staat en de capaciteit van het netwerk in de straat af te stemmen op de nieuwbouwplannen. De leegstaande woningen zijn in de voorbije periode onderzocht op aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De omgevingsvergunning ‘Bouwen’ is aangevraagd en bouwbedrijf Van der Poel is gecontracteerd voor de uitvoering. De start van de sloop is alleen nog afhankelijk van de onderzoeksrapporten.

Informatieavond

Afgelopen 5 juli organiseerden wij de eerste informatieavond over de plannen voor de eerste fase. De voorlopige plannen zijn inmiddels voldoende uitgewerkt. Wij voerden overleg met de gemeente Sluis over bestemmingsplannen en vergunningen en we schakelden stedenbouwkundig bureau Rho in om ons hierin te adviseren. Vervolgens zijn wij met een aannemer en een architect in overleg gegaan over de plannen van de eerste en tweede fase. 

Informatieavond op 30 augustus 2017
Op 30 augustus 2017 organiseren wij opnieuw een informatieavond in de vorm van een inloopavond, vooral voor de bewoners uit de eerste en tweede fase. Maar ook bewoners uit de andere fases zijn natuurlijk van harte welkom. Tijdens de informatieavond op 5 juli lieten we concepten zien van de nieuwe woningen. Deze werkten we verder uit en de resultaten tonen we tijdens de inloopavond. 

Waar en wanneer
De inloopavond vindt plaats in De Halle in Axel. Tijdens deze avond kunt u de nieuwe plannen voor fase 1 bekijken. Medewerkers van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en van de aannemer en het architectenbureau zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur aanwezig om de plannen toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. U bent hierbij van harte welkom en kunt tijdens deze avond binnenlopen wanneer u wilt.

Rho Adviseurs voor leefruimte

De stedenbouwkundige van Rho geeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen advies over het zo goed mogelijk inpassen van de nieuwe woningen in de omgeving. Denk daarbij aan de gevelindeling, kleur- en materiaalgebruik, kapvorm en ook aan de afscheiding van tuinen naar de straat. De architect gebruikt deze aanwijzingen vervolgens bij het ontwerp van de woningen.

PlusWonen conceptwoningen van Van der Poel BV

De bij fase 1 en 2 van uw wijk betrokken aannemer is Aannemersbedrijf Van der Poel BV. Of wij met hen in zee gaan, hangt af van de vraag of we met hen overeenstemming kunnen vinden over de prijs. De voorlopige woningontwerpen komen van Archikon Architecten. Voor de nieuwbouw van de woningen aan Beatrixstraat en Wilhelminastraat ontwierp Archikon Architecten voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een woning die gebaseerd is op het PlusWonen-concept van Aannemersbedrijf Van der Poel BV in Terneuzen. Het concept biedt uitstekende mogelijkheden om in te springen op de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en geeft bewoners een gezonde, veilige en comfortabele leefomgeving.

De PlusWonen-conceptwoningen hebben een uitstekende isolatie waardoor er zo weinig mogelijk warmte verloren gaat. Dit duurzame karakter wordt nog uitgebreid met een later te kiezen duurzame techniek voor de verwarming van de woning.