Spring naar hoofd-inhoud
Naamloos document

Sint Jansteen, zorggeschikte appartementen

In samenwerking met Curamus, Tragel en de gemeente Hulst realiseren wij dertig zorggeschike appartementen op het voormalige Rabobankterrein aan de Geslechtendijk. Hiervan zijn twintig appartementen bestemd voor cliënten van Tragel en Curamus en negen voor de ‘gewone’ verhuur. Eind dit jaar starten we met de bouw en naar verwachting leveren we de nieuwbouw eind volgend jaar op. Rothuizen Architecten ontwikkelde de plannen voor de nieuwbouw.

De appartementen zullen voor een deel worden bewoond door cliënten van stichting Tragel. De andere woningen wijst Woongoed Zeeuws-Vlaanderen toe in overleg met stiching Curamus, omdat ook een aantal appartementen aan mensen met een zorgindicatie worden toegewezen.

Stand van zaken

December 2017

In Sint Jansteen is inmiddels het bestemmingsplan goedgekeurd. Daarnaast is de omgevingsvergunning aangevraagd. Voor de omwonenden organiseerden we op 23 november een informatieavond om de wijze van funderen en de aan- en afvoerroute van bouwverkeer te bespreken. De aannemer gaat ongeveer 190 funderingspalen boren. Dit betekent dat zij de fundering nagenoeg trillingvrij uitvoert. De start van de bouw is gepland in januari 2018.