Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Breskens - J.F. Blankenstraat

Realisatie van zes energieneutrale levensloopbestendige huurwoningen.

Een aantal jaar geleden sloopte Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zes huurwoningen aan de T.F. Blankenstraat 9 t/m 19. Binnenkort starten we op deze locatie met de bouw van zes energieneutrale levensloopbestendige huurwoningen. Met de ontwikkeling van dit plan geven we een goede en fraaie invulling aan deze lege plek.

Bij de ontwikkeling van de plannen hielden we rekening met het bestemmingsplan. Met het ontwerp is aansluiting gezocht bij de omgeving.

De opdracht voor de bouwwerkzaamheden geven we aan aannemingsbedrijf Fraanje uit Lewedorp.

Contouren nieuwbouw T.F. Blankenstraat in Breskens al goed zichtbaar

Eind april 2017 startte Aannemingsbedrijf Fraanje uit Lewedorp met de bouw van zes energieneutrale levensloopbestendige woningen aan de T.F. Blankenstraat in Breskens. Na het inrichten van het bouwterrein en het uitvoeren van de grondwerkzaamheden bracht de aannemer de in totaal 59 mortelschroefpalen op één dag aan. Aansluitend hierop is de fundering gestort en legden ze de begane grondvloeren. Het plaatsen van het casco in de vorm van de vloeren en de wanden van prefab beton is inmiddels ook achter de rug, evenals het plaatsen van de dakkappen. Op tijd van een maand zijn de grote contouren van de nieuwbouw al goed zichtbaar.

We streven ernaar om de woningen voor de bouwvakantie gereed te hebben en op te leveren. Tijdens de bouwwerkzaamheden doet de aannemer zijn uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.