Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Herstructurering Noordwesthoek Breskens

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gaat de woningen, omsloten door de Sportlaan, Langeweg, Karel Doormanlaan en Prins Bernhardstraat, op termijn herstructureren. Het plangebied is gelegen in de Noordwesthoek van Breskens.

Het project richt zich op de sloop van 127 verouderde woningen, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Hiervoor komen 112 energiezuinige woningen terug.  De sloop wordt in vijf fases uitgevoerd en we verwachten het project in 2022 af te ronden.  

Dinsdag 25 november 2014 vond een informatiebijeenkomst plaats in de SOW-kerk in Breskens, waar wij onze plannen toelichtten. Ruim 200 bewoners gaven gehoor aan de uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. We kijken terug op een geslaagde avond.

Werkgroep

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft een werkgroep opgericht om bewoners optimaal te betrekken bij het proces. De werkgroep treedt op als klankbordgroep en heeft een adviserende rol tijdens de voorbereidings- en ontwikkelingsfase van het project. De samenstelling van de werkgroep is inmiddels bekend. De werkgroepleden stellen zich in de nieuwsbrief van juli 2015 aan u voor. 


Planning

De sloop van de eerste fase start in oktober 2017.De website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.