Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Strategisch voorraadbeheer

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen stelde in 2007 een zogenaamd strategisch voorraadbeleidsplan op, waarin zij haar plannen voor de toekomst uitstippelde.
Aan de hand van landelijke, regionale, gemeentelijke en eigen gegevens zijn een aantal uitgangspunten bepaald:

  • afname van het woningbezit;
  • toename van voor senioren geschikte woningen;
  • investeren in leefbaarheid;
  • kwaliteitsverbetering van het woningbezit.

Voor de kwaliteitsverbetering gaan wij uit van de volgende uitgangspunten:

  • brandveiligheid;
  • warmte-isolatie;
  • toegankelijkheid;
  • inbraakwerendheid;
  • comfortverbetering.

Inventarisatie

Eerst is een inventarisatie gemaakt van alle woningen. Zowel de “harde” gegevens uit ons automatiseringsbestand (huurprijs, leeftijd, puntenopbouw etc.) als de “zachte” gegevens (verhuurbaarheid, leefbaarheid, technische staat etc.) zijn hierin verwerkt. Aan de hand hiervan is bepaald in hoeverre een woning geschikt is om op langere termijn het wooncomfort te bieden wat u van ons mag verwachten. Dit uiteraard in overeenstemming met de gevraagde huurprijs. Door een werkgroep is aan de hand van de bovengenoemde gegevens en de ingenomen strategische standpunten bekeken hoe we er in 2018 met onze woningenvoorraad voor zouden moeten staan.

Resultaten

De meeste huurwoningen staan er prima bij. Hier zijn geen verbetermaatregelen nodig. Een aantal woningen voldoet niet aan onze maatstaven voor de toekomst, maar zijn wel redelijkerwijs geschikt te maken. Zij komen in aanmerking voor verbetermaatregelen (renovatie). Een binnenrenovatie heeft als doel om onder andere de brand- en inbraakwerendheid te optimaliseren en  warmte-, isolatie- en/of comfortverbetering  te realiseren. Welke werkzaamheden wij uitvoeren, is voor iedere woning anders. Het kan gaan van een keukenrenovatie, het plaatsen van een 2e toilet ,dakisolatie tot het schilderen van een radiator. We brengen huurder op voorhand op de hoogte dat de huurwoning in aanmerking komt voor renovatie. Een opzichter komt  de werkzaamheden  met de bewoner bespreken, waarbij een informatieboekje wordt overhandigd waarin de verbeteringsmaatregelen vermeld staan. Het kan zijn dat de renovatie een huurverhoging met zich meebrengt. Een huurder is dan ook vrij om wel dan niet deel te nemen aan de renovatie.

Het is helaas onmogelijk om alle woningen tegelijkertijd aan te pakken. De planning is gespreid en kan tussentijds worden bijgestuurd. In de Projectlijst woningverbeteringen ziet u de planning voor 2016. Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de betreffende opzichter.

Een aantal huurwoningen (meestal in blokken waar al enkele woningen zijn verkocht) bieden wij te koop aan. De bewoners van deze woningen ontvingen in het verleden hierover bericht. Indien zij willen blijven huren dan kan dit gewoon. Wij verkopen de woning pas nadat de huurder uit eigen wil is verhuisd.

Naast verkoop willen we de afname van ons woningbezit bereiken door huurwoningen, die in de toekomst redelijkerwijs niet meer te renoveren zijn of waarvan wij inschatten dat er leegstand dreigt te ontstaan, te nomineren voor sloop. De bewoners wiens woning is betrokken bij een sloop- of herstructureringsproject worden hiervan tijdig in kennis gesteld. Uitgangspunt hiervoor is drie jaar van tevoren.

Evaluatie

Omdat omstandigheden kunnen wijzigen, vindt er elk jaar een evaluatie plaats waarbij gekeken wordt of de voorgenomen maatregelen passen in de ontwikkelingen die zich in de markt voordoen. Dit kan aanleiding geven tot aanpassing van het beleid.

Maatschappelijke investeringen

Zoals vermeld profileert Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zich ook op maatschappelijk gebied. Ook uw woonomgeving en -voorzieningen beschouwen wij samen met andere maatschappelijke partners als ons werkgebied. Dit zal situatiegericht aan de orde komen. Beleid hiervoor is in ontwikkeling.