Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Reparatieverzoek

Via het klachtenformulier kunt u uw klacht direct aan ons melden. Uiteraard mag u ook bellen naar ons centrale nummer om de klacht aan ons door te geven. Het nummer is 0115-636000. 

Let op: storingen aan CV, glasbreuk, verstoppingen en storingen gas/water/elektra/kabel-TV moeten rechtstreeks aan de desbetreffende bedrijven worden gemeld!


Signalering van asbest

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen neemt de verantwoording voor de gezondheid van haar bewoners, eigen medewerkers en aannemers serieus. Het is daarom van belang dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen de aanwezigheid van asbest in het huidige woningbestand in beeld brengt om op die manier de partijen goed te kunnen informeren.

Gevolgen van het gebruik

Tot 1994 is asbest veelvuldig gebruikt bij de bouw van woningen omdat dit vroeger een ideaal bouwmateriaal leek. Het is sterk, slijtvast en bestand tegen loog, zuur en warmte. Het werkt isolerend en was goedkoop. De keerzijde nu is echter dat het een gevaar voor de gezondheid vormt. Blootstelling aan asbestvezels kan leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Asbest vormt een risico als asbestvezels vrij komen. Bijvoorbeeld bij asbestbewerking of -verwijdering.

Is mijn woning asbestvrij?

Twijfelt u over asbest in uw woning? Neem dan gerust contact op met de opzichter. Wilt u meer informatie? Lees dan meer in de folder over asbest.


Warmtewet

Per 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Deze wet heeft onder meer gevolgen voor de levering van warmte en/of warm tapwater die wij verzorgen. In de huur wordt een voorschot betaald, dat wij jaarlijks afrekenen.

In de praktijk verandert niets. Wij blijven warmte via de centrale verwarming en/of warm water leveren. Ook de regeling over de voorschotten en de eindafrekening blijft onveranderd. Dit betekent dat het voorschotbedrag niet verandert voordat een eindafrekening over het jaar 2013 is ontvangen.

Leveringsvoorwaarden Warmtewet

Per 1 januari 2014 zijn wij verplicht om volgens de voorwaarden van de Warmtewet de warmte te leveren. Oftewel het gebruik van de centrale verwarming en/of het warm water. Deze voorwaarden liggen al vast in de leveringsovereenkomst onder “Levering en diensten” in de huurovereenkomst. De wet schrijft verder een aantal nieuwe voorwaarden voor die in de leveringsovereenkomst moeten staan. Deze aanvullende bepalingen vindt u in de ‘Aanvullende Voorwaarden Warmtelevering Woongoed Zeeuws-Vlaanderen’.


Let op wie u binnen laat in de woning.

Onlangs heeft zich bij één van onze bewoners een vervelende gebeurtenis voorgedaan waar we u voor willen behoeden.

Bij betreffende bewoner werd aangebeld. De man deed zich voor als een medewerker van de Delta. Aangezien deze bewoner geklaagd had over de eindafrekening liet zij de man in goed vertrouwen binnen.

Achteraf bleek deze persoon helemaal niet van de Delta te zijn. De bewoner voelt zich nu erg onprettig en niet veilig in haar eigen woning. Uiteraard heeft zij melding gemaakt bij de Delta en aangifte gedaan bij de politie.

Woongoed is hiervoor uiteraard niet aansprakelijk maar voelt zich wel genoodzaakt u voor deze praktijken te waarschuwen. Deze verhalen horen wij helaas regelmatig. Wij benadrukken dan ook dat u altijd voorzichtig moet zijn wie u binnenlaat. Mensen moeten zich kunnen legitimeren dus vraag hier dan ook na alvorens iemand toe te laten in uw woning. Kunnen ze zich niet legitimeren, laat ze dan niet binnen. Dit voorkomt een ongemakkelijke situatie.