Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Aanvraagformulier Budget Leefbaarheid

Via dit formulier kunt u budget aanvragen vanuit ons Leefbaarheidsfonds. Dit kan zijn voor allerhande activiteiten/projecten om de leefbaarheid in uw buurt te verbeteren. Vult u de vragenlijst zo duidelijk mogelijk in.

Pagina 1 van 1
1.Adresgegevens *
 
Naam:
Adres:
Huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Emailadres:
Telefoonnummer:
Organisatie/vereniging:
2.Waar wilt u een leefbaarheidproject uitvoeren? *
3.Wat wilt u verbeteren/veranderen/aanpassen? *
4.Op welke manier wilt u dit doen? *
5.Wie gaat het project uitvoeren? *
6.Voor wie? (bijvoorbeeld buurtbewoners, kinderen, ouderen) *
7.Wanneer en op welke wijze gaat u deze doelgroep informeren? *
8.Wanneer wilt u starten met het project? *
9.Wanneer moet het klaar zijn? *
10.Zijn er nog andere partijen of sponsoren die een bijdrage leveren? (bijv. subsidie, bedrijven) *
11.Zo ja, welk bedrag hebben zij toegezegd?
12.Begroting: Geef een duidelijk overzicht van alle kosten. *

U begroting kunt u eventueel mailen naar info@woongoedzvl.nl met vermelding van de naam van het project.

13.Ten name van wie en op welk rekeningnummer moet het geld voor het project worden overgemaakt? *