Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Leefbaarheid

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen houdt zich ook bezig met het leefbaar maken ťn houden van de kernen waar wij woningen verhuren. Op deze manier laten wij onze maatschappelijke betrokkenheid zien en dragen we bij aan een leefbare samenleving. Een goede woning alleen is namelijk geen garantie om plezierig te wonen. De omgeving, het straatbeeld, de voorzieningen e.a. zijn hiervoor mede bepalend. Wij richten ons daarbij op activiteiten waarbij het ontmoeten en samenwerken van huurders centraal staat. Natuurlijk weet u als geen ander wat er in uw buurt of dorp beter kan op het gebied van leefbaarheid. Wij horen dat graag van u.

Strenge regels voor leefbaarheid en sponsoring

Sinds 1 juli 2015 is er veel veranderd op het gebied van leefbaarheid. De nieuwe Woningwet is hiervan de oorzaak.

Onder leefbaarheid valt:

  • Inbraakbeveiliging;
  • bestrijding woonoverlast;
  • buurtbemiddeling;
  • schoonmaakacties;
  • groenvoorziening;
  • bewonersinitiatieven.

Sponsoring mag niet meer en initiatieven steunen vanuit het leefbaarheidsfonds is nog maar zeer beperkt.

Wat mag nog wel?

Wij mogen initiatieven van huurders financieel steunen als deze plaats vinden in gebieden waar wij een belangrijk deel van het woningbezit hebben en die uitsluitend ten goede komen aan huurders van de corporatie. Denk hier bijvoorbeeld aan een straatbarbecue of een kaartmiddag die bewoners uit een bepaald complex, straat of wijk organiseren.

Aanvragen

Bent u huurder en wilt u iets organiseren voor andere huurders dan kunt u een aanvraag doen. Vul hiervoor het aanvraagformulier in. Wilt u het formulier liever uitdraaien klik dan hier.