Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Huurtoeslag 2017

Om te controleren of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, kunt u een "online" berekening uitvoeren.

De Belastingdienst /Toeslagen betaalt de huurtoeslag rechtstreeks aan de aanvrager (huurder). De Belastingdienst maakt de toeslagen en belastingteruggaven over op één rekeningnummer. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan.

Wilt u meer informatie over de wetswijziging?
Heeft  u nog vragen? Kijk op www.belastingdienst.nl/geldzaken. U leest daar meer over het uitbetalen van uw toeslagen.

Wijzigingen in uw situatie? Geef ze door!
Een verandering in de persoonlijke situatie kan van invloed zijn op de hoogte van de huurtoeslag. Daarom is iedereen wettelijk verplicht die wijzigingen door te geven aan de Belastingdienst/Toeslagen.
Welke wijzigingen zijn belangrijk om door te geven?

  • Als u gaat verhuizen
  • De jaarlijkse stijging van de huurprijs per 1 juli wordt niet meer automatisch verwerkt  in de voorschotten huurtoeslag. Aanpassingen in verband met de huurverhoging vinden alleen plaats als de huurder daar uitdrukkelijk om vraagt. Bij de definitieve vaststelling van de huurtoeslag na afloop van het berekeningsjaar zal uiteraard wel rekening worden gehouden met de huurverhoging. U ondervindt dan geen financieel nadeel.
  • Als de huurder, toeslagpartner of medebewoner overlijdt
  • Als er door b.v. samenwonen of huwelijk een toeslagpartner bij komt
  • Als er een andere toeslagpartner komt
  • Als de toeslagpartner b.v. door scheiding, weggaat
  • Als in de loop van het jaar het toetsingsinkomen van de huurder, partner, medebewoner of inwonend kind wijzigt
  • Als u de huurtoeslag op een ander bankrekeningnummer wilt ontvangen

Het doorgeven van een wijziging met een DigiD kan via mijn toeslagen, of u vraagt een wijzigingsformulier aan via telefoonnummer 0800-0543.
Indien u een wijziging niet of niet tijdig doorgeeft, loopt u het risico, dat u ten onrechte ontvangen bedragen, terug moet betalen. Alle toeslagen staan op een samengestelde beschikking.


Automatisch continueren 
Huurders die hiervoor in aanmerking komen, ontvangen automatisch bericht over hun huurtoeslag over 2017.
Op de voorlopige beschikking staat het nieuwe toeslagbedrag dat is vastgesteld op basis van de nieuwe toeslagnormen (inkomen 2016, huurprijs 1-1-2017 en bewonerssituatie op 1-1-2017). U moet als huurder de gegevens van de Belastingdienst controleren. Als de gegevens niet correct zijn dan moet u actie ondernemen en de juiste gegevens aan de Belastingdienst/Toeslagen doorgeven. 

Vragen?
U kunt altijd bij de publieksbalies terecht met vragen over huurtoeslag.
Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst een aanvraag niet in behandeling neemt, omdat het formulier niet juist is ingevuld. Dit voorkomt u door de hulp in te roepen van onze woonconsulenten. Zij helpen u graag bij het invullen van een aanvraag- of wijzigingsformulier.