Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Duurzaamheidsbeleid

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zet de komende jaren in op duurzaamheid. We investeren in duurzame woningen, omdat we de woonlasten voor onze klanten laag willen houden. Daarnaast draagt dit bij aan het wooncomfort van onze huurders en leveren we op deze manier als organisatie een bijdrage aan een meer duurzame samenleving.

Landelijke afspraken

Aedes(vereniging van woningcorporaties), de overheid en de Woonbond hebben een aantal afspraken gemaakt op het gebied van energiebesparing:

 • in 2020 ten minste een gemiddelde energie-index van 1,25 (voormalig energielabel B) voor de totale huurwoningenvoorraad van de corporaties;
 • energiebesparende maatregelen leiden tot lagere woonlasten voor de huurders;
 • stimuleren dat energiebesparende maatregelen zo nodig worden gecombineerd met maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu en waar mogelijk , ook maatregelen ter verbetering van het wooncomfort en veiligheid;
 • dat woningcorporaties en huurdersorganisaties op lokaal niveau afspraken maken over energiebesparing.

Onder andere aan de hand hiervan schreven wij ons duurzaamheidsplan. Hieronder leest u de punten die voor u van belang kunnen zijn.

Energie besparen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen richt zich met name op energie besparen:

 • in de bestaande woningen;
 • in nieuwbouw;
 • met duurzame energie;
 • met bewonersgedrag.

Maatregelen in de bestaande voorraad

Tijdens onderhoud, renovaties en mutaties brengen we onze woningen naar energie-index 1,25. Hiervoor treffen we de volgende maatregelen:

 • het vervangen van enkel glas door glas met hoge isolatiewaarde;
 • het aanbrengen van dakisolatie;
 • het isoleren van begane grondvloeren;
 • het isoleren van spouwmuren;
 • het aanbrengen van een energiezuinige combiketel.

Mochten er meerdere aanpassingen nodig zijn in uw woning dan voeren we dit gecombineerd uit zodat we u maar één keer lastigvallen.

Energiebesparing in nieuwbouw

De rijksoverheid stelt eisen aan de energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen wat leidt tot zeer energiezuinige nieuwbouw. Wij vinden het belangrijk het verschil in kwaliteit en huurprijs tussen nieuwbouw en de bestaande woningen te beperken.

Energie besparen met duurzame energie

In de komende vijf jaar krijgen jaarlijks 250 woningen en diverse  woongebouwen zonnepanelen op het dak. Hiervoor betaalt de huurder geen huurverhoging. De huurder ziet direct het voordeel op de energierekening.

Energie besparen met bewonersgedrag

Wij voelen ons verantwoordelijk voor het beperken van woonlasten van huurders. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de energiekosten. Mede daarom verbeteren we onze woningen naar energie-index 1,25. Om optimaal te profiteren van deze energiezuinige woningen maken we bewoners bewust van hun energiegedrag door op een vriendelijke manier te communiceren. Hiermee kunnen we ook gezondheids- en comfortproblemen voorkomen. Het aangaan van de dialoog staat daarbij voorop. Wij zetten in op:

 • tijdens het tweejaarlijks service-onderhoud aandacht te besteden aan energiegedrag en gezondheid. Onze medewerkers krijgen daarvoor een korte opleiding en daarnaast investeren we in een energiepakket met kleine spullen zoals onder andere radiatorfolie en lampen;
 • social media, folders en huurdersbijeenkomsten.

Zonnepanelen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen besteedt de komende jaren veel aandacht aan duurzaamheid. Het gaat daarbij om duurzaam bouwen, maar vooral om betaalbaar wonen. Duurzame woningen hebben een lagere energierekening en dus lagere woonlasten. Omdat de corporatie beseft dat de huur voor veel huishoudens een grote belasting is, investeren zij in het verduurzamen van bestaande woningen.

Het verduurzamen van de bestaande woningen gebeurt onder andere door het plaatsen van zonnepanelen op daken van huurwoningen en –gebouwen. Hiervoor rekenen zij geen huurverhoging door aan de huurders. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wil dit jaar nog op 250 woningen en 4 woongebouwen zonnepanelen plaatsen. Bij 231 woningen en de 4 woongebouwen gebeurt dit planmatig. Deze bewoners zijn inmiddels geïnformeerd. De plaatsing van zonnepanelen op de overige 19 woningen verlootte de corporatie op de Dag van het Huren.

Planning

Sinds kort zijn we gestart met het plaatsen van de zonnepanelen. ABC Zonexperts startte met het plaatsen van de zonnepanelen op De Welstede, de Van Halewijnstraat, het Mardje van Wardje en de Molenhof.