Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Stagebeleid

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een erkend leerbedrijf. We bieden stages in verschillende richtingen te weten bouwkunde, administratie, secretariaat en ICT. Als geregistreerd stagebedrijf staan we ingeschreven bij o.a. ECABO en Fundeon. Jaarlijks stellen we een aantal stageplaatsen beschikbaar. We hebben afspraken met verschillende onderwijsinstellingen in de regio. Als erkend stagebedrijf willen we investeren in de toekomst van jongeren in Zeeuws-Vlaanderen. Op deze manier laten we onze betrokkenheid zien bij de maatschappij.

Hier onder laten we u de verschillende mogelijkheden zien die ons stagebeleid biedt.

VMBO stages (snuffelstage): Een snuffelstage is een korte stage waarbij de leerling kennismaakt met de verschillende kanten van een beroep. Ze leren geen beroepsvaardigheden, wel krijgen ze een eerste indruk van verschillende beroepen en hoe het er in een organisatie aan toe gaat. De stage varieert van een dagdeel tot een aantal dagen.

Stages voor praktijkscholen: Scholieren van praktijkscholen  hebben veel individuele begeleiding nodig en kunnen minder zelfstandig werken. Met het voortgezet speciaal onderwijs (De Wingerd) en de praktijkschool (De Sprong) hebben wij stageovereenkomsten afgesloten.

MBO stages: Wij bieden stages aan de laatstejaars studenten op mbo niveau 4, om hun op het beroepsleven voor te bereiden. Onze organisatie beschikt over vijf stagebegeleiders. De stagiaires worden de laatste maand van de stage beoordeeld op hun kennis en afstudeeropdracht.

HBO Stages: HBO-opleidingen zijn praktijkgericht. De studenten krijgen vanuit hun opleiding praktijkgerichte kennis mee en doen tijdens hun studie relevante werkervaring op. Een afstudeerstage is bedoelt om de competenties te beheersen die noodzakelijk zijn in de toekomstige functie.

Maatschappelijke stage: Bij de maatschappelijke stage besteden jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur aan vrijwilligerswerk. Ze leren hun omgeving op een andere manier kennen en leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Bovendien versterkt het hun binding met, en betrokkenheid bij de maatschappij.

Leerlingbouwplaats: Ondanks de huidige crisis in de bouw is er een structurele vraag naar goed opgeleide en gemotiveerde vaklieden. Met leerlingbouwplaatsen krijgen leerlingen de kans ruime praktijkervaring op te doen. Ervaren vakmensen dragen hun vakmanschap over op de jonge generatie. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen biedt de mogelijkheid om een nieuwbouwproject als leerlingbouwplaats in te zetten. Jaarlijks wijzen we minstens n project aan als leerlingbouwplaats.

Re-integratie tweede spoor: Re-integratie tweede spoor is het proces van terugkeren naar werk vanuit een langdurige ziekteperiode. Als wegens ziekte of handicap het huidige werk niet meer goed uitgevoerd kan worden en er is geen andere functie voorhanden dan wordt buiten de eigen organisatie  gezocht naar passend werk. Momenteel hebben we 1 stagiaire op de afdeling Bedrijfsvoering.

Prokkelstages

In het kader van de landelijke Prokkelweek in juni 2015 heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met MEE Zeeland een aantal dagen stages aangeboden. Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking n iemand zonder.

Wat doet MEE Zeeland?

MEE ondersteunt mensen met een beperking. Een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking of een beperking als gevolg van een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Mee ondersteunt hen en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Met de clint wordt samen naar de mogelijkheden gezocht om zo  zelfstandig mogelijk verder te kunnen participeren in de samenleving.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bood vier mensen een stageplaats aan op verschillende afdelingen. Als maatschappelijke organisatie vinden we het belangrijk onze medewerking te verlenen aan dit soort projecten. Met tevredenheid kijken we terug op de Prokkelstages.