Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Telefoon: 0115-636000
E-mail: info@woongoedzvl.nl
KvK Zeeland: 21.01.31.49
BTW-nr: NL 002595849 B01
 

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen bezit en beheert ca. 6.100 woningen verspreid over 40 kernen in heel Zeeuws-Vlaanderen.  Er werken ongeveer 70 medewerkers binnen de organisatie.

Hier gaan we voor; onze visie

Vanuit onze maatschappelijke opdracht voor de sociale volkshuisvesting willen wij bijdragen aan het vergroten van de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Zeeuws-Vlaanderen als woon- en werkgebied. Dit doen wij vanuit de gezamenlijke visie ‘Samen Bouwen’ van de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties. ‘Samen Bouwen’ staat voor samen bouwen aan Zeeuws-Vlaanderen, aan leefbaarheid en aan wonen. Een sterke en efficiënte organisatie is nodig om de omvangrijke maatschappelijke opgaven waar te kunnen maken.

·         Samen bouwen

Deze visie is gericht op een duurzame toekomst, waar betrokkenheid de basis is van samenwerking met alle belanghouders zoals overheid, zorg, welzijn en maatschappelijke opvang, onderwijs en kinderopvang.

Waar staan wij voor; onze missie

Wij bieden in Zeeuws-Vlaanderen kwalitatief goede huisvesting aan mensen die door inkomen of andere omstandigheden niet zelf in hun huisvesting kunnen of willen voorzien. Vanuit onze verantwoordelijkheid rond wonen dragen wij samen met onze maatschappelijke partners bij aan een schone en veilige woonomgeving.

Ondernemingsplan 2014-2018

Op bovengenoemde visie is ons ondernemingsplan 2014-2018 gebaseerd; ‘Lokaal  betrokken, regionaal verbonden’.  Hierin bepalen wij onze koers voor de komende 4 jaar en geven we richting aan datgene wat wij willen zijn. Namelijk een betrouwbare en klantgerichte woningcorporatie die samenwerken en maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel heeft staan en die zich richt op mensen die ons nodig hebben.

·         Lokaal betrokken, regionaal verbonden (publieksversie)

Door lokale betrokkenheid en regionale verbondenheid verkleinen we de afstand tot onze huurders en maatschappelijke partners. We weten wat er speelt en waaraan behoefte is. Hierdoor staan we midden in de samenleving en kunnen we beter inspelen op wensen en behoeften.

Meer weten

De volledige versie van het ondernemingsplan kunt u hier downloaden.

·         Ondernemingsplan ‘Lokaal betrokken, regionaal verbonden’ 2014-2018


Prestatieafspraken 2017

Eind juni brachten de drie Zeeuws-Vlaamse woningcorporaties een ‘bod’ uit op de woonvisie van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten. In dit bod beschrijven de corporaties elk hun bijdrage aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid voor de jaren 2017-2021. Afgelopen zomer overhandigden wij dit bod aan de gemeenten en aan de drie huurdersorganisaties. De afgelopen maanden is het bod vertaald in concrete prestatieafspraken voor 2017. Deze zijn half december 2016 door alle partijen getekend.

Het uitbrengen van een bod door woningcorporaties is nieuw en vloeit voort uit de herziene Woningwet die vanaf 1 juli 2015 in werking trad. Lees hier verder als u hierover mee wilt weten.